Zetten: 19-08-2022 18:00 uur

Beste oud-leerling(e), oud-docent(e) en mede-sponsor,

Zeer tot onze spijt gaat de reünie van de 3- en 5-jarige Chr. HBS en het Heldring College te Zetten (schooljaren t/m 1972) die gepland stond op 10 september 2022 wegens een te beperkt aantal aanmeldingen niet door. Dat heeft het Reüniecomité op 19 augustus 2022 besloten.

Degenen die het inschrijfgeld voor de reünie van €30,00 hebben betaald,  krijgen dit bedrag z.s.m. teruggestort op hun bankrekening. Dat geldt ook voor de sponsorbijdragen die voor de reünie zijn ontvangen.

We kunnen niet in de toekomst kijken, maar waarschijnlijk zal er geen nieuwe reünie meer worden georganiseerd.

Met hartelijke groet,

Het Reüniecomité: Aart van den Berg, Ans van Maanen, Arnold van Rhijn, Dick Peters, Elias Huygen,  Hans Lewis,  Henk de Hartog, en Jan Schaart

 

Beste oud-leerlingen van de christelijk HBS en het Heldring College in Zetten t/m juli 1972

De datum voor de reünie 2022 is zaterdag 10 september 2022 vanaf 10.00 uur in het Hendrik Pierson College Mammoetstraat te  Zetten.

Het reüniecomité is volop bezig met de voorbereidingen. Zie hiervoor ook het aanmeldformulier op deze website.

Omdat veel oud-leerlingen geen verhuizing aan ons doorgeven, is het steeds moeilijker elkaar te bereiken. Geef alsjeblieft je nieuwe adres door, aangevuld met adressen van oud-leerlingen in je vrienden- en kennissenkring. Ook dit kan via bovengenoemd e-mailadres.

 

Het reüniecomité: Aart van den Berg, Ans van Maanen, Arnold van Rhijn, Dick Peters, Elias Huygen,  Hans Lewis,  Henk de Hartog, en Jan Schaart

Beste oud-leerlingen van de christelijk HBS en het Heldring College in Zetten

het Corona-virus maakt de organisatie van een volgende reünie, die oorspronkelijk gepland was voor het najaar van 2021, heel onzeker zo niet onmogelijk. Zolang er geen vaccinatie is, waarna onze leeftijdsgroep veilig kan reizen en kan samen komen, willen en kunnen wij geen reünie organiseren. Misschien moeten wij eerder aan voor- of najaar 2022 denken.

Wij organiseren al een flink aantal jaren de reünie in het Hendrik Pierson College in Zetten. Wij zijn heel gelukkig met de samenwerking met de rector en de medewerkers van de school, die ons steeds heel goed faciliteren. Wie er in 2018 bij was, herinnert zich ongetwijfeld de uitstekende toespraak van rector Gijs Beekhuizen en de soepele gang van zaken in de school. Conciërges en keukenstaf staan ons elke keer prettig bij, ondersteund door enkele leerlingen van het HPC.

In de voorbereiding met de rector voor 2021 kwam de gedachte op om samen 100+ jaar Christelijk voortgezet onderwijs in Zetten te vieren. Onze school is 100 jaar geleden opgericht en 50 jaar geleden opgegaan in het HPC. Dat zijn twee mooie jubilea om gezamenlijk te vieren. Wij hebben gekeken naar een feestweek in september 2021, met instandhouding van onze reünie op zaterdag. Thema van het feest is 100+ jaar christelijk onderwijs in Zetten. Sedertdien is een redactiecommissie van ons comité bezig met het thema voor een digitaal boek met als titel ‘100 jaar christelijk onderwijs in 100 hoofdstukken’. De steeds groeiende resultaten daarvan kunt u zien en lezen op onze website. Wij willen het HPC-schoolfeest ondersteunen met muziek gemaakt door oud-leerlingen, en vertellingen van  ‘in het leven geslaagde of misschien zelfs beroemde’ oud-leerlingen van HBS en HC!

Of het HPC het feest in 2021 gaat vieren, weten wij nog niet zeker, want het Corona-virus brengt voor elke school veel problemen mee, waarbij een toekomstig feest niet de eerste prioriteit zal krijgen. Ons comité blijft meedenken en meedoen op de ingeslagen gezamenlijke weg.

Sinds de reünie in 2018 is ons comité uitgebreid met een viertal mannen en recent met een drietal dames. Wij zijn daar blij mee. Er kunnen nog meer dames bij, hartelijk welkom! Jullie kunnen je belangstelling aangeven via de mail: chr.hbs.zetten@gmail.com   Wil je eerst informatie, dan kun je dat via deze mail vragen. Dan kunnen daarna bellen met een van ons.

Omdat veel oud-leerlingen geen verhuizing aan ons doorgeven, is het steeds moeilijker elkaar te bereiken. Geef alsjeblieft je nieuwe adres door, aangevuld met adressen van oud-leerlingen in je vrienden- en kennissenkring.

Wij hopen je te zien op de volgende reünie, blijf gezond!

 

Het reüniecomité: Dick Peters, Jan Schaart, Okko Luursema, Aart van den Berg, Elias Huygen, Hans Lewis, Henk de Hartog, Arnold van Rhijn, Ans van Maanen, Janny van Hunnik, Corry van Hunnik