Reünie van oud-leerlingen van de Chr. HBS en Heldring College

Zetten kende en kent nog steeds meerdere instellingen voor voortgezet onderwijs. Ooit ook met daaraan verbonden internaten. Dat oud-leerlingen Zetten nog niet vergeten zijn bleek zaterdag 11 maart jl. toen er ruim zeventig bijeenkwamen in restaurant Brave hendrik op een reünie georganiseerd door “Reüniecomité Chr. HBS en het Heldring College te Zetten”, één van de voorlopers van het huidige Hendrik Pierson College.

Na de inloop met koffie was er al direct een levendige reüniesfeer van: “Da’s lang geleden” en “Hoe gaat het met jou?”.

Om elf uur werden we namens het comité welkom geheten door Ans van Maanen, ooit afkomstig uit Dodewaard, die ons een prettige dag toewenste en na haar welkomstwoord de eerste spreker introduceerde.

Dit was oud-leerling Louwrens Hacquebord, die na zijn universitaire studie enkele jaren les gaf aan “zijn eigen” Zettense HBS en daarna als hoogleraar in Groningen deelnam aan meerdere expedities naar het Noord- en Zuidpool gebied. Eerst voor archeologisch- en vervolgens voor klimaatonderzoek. In zijn duidelijk, met beelden ondersteunde uitleg gaf hij o.a. een interessant beeld van het door klimaatveranderingen afnemen van de ijskappen in de poolgebieden en de mogelijke gevolgen daarvan voor de rest van de wereld.

Na een pauze met gelegenheid tot bijpraten, waarvan levendig gebruik werd gemaakt, daarvoor is het tenslotte een reünie, kreeg de tweede spreker van de dag het woord. Dit was oud-leerling Leen Noordzij, afkomstig uit Elst en thans wonend in het Limburgse Elsloo. Leen gaf een overzicht van zijn militaire carrière. Na de Zettense HBS ging hij naar de Koninklijke Militaire Academie in Breda. Na succes aldaar de driejarige opleiding tot officier bij de Koninklijke Landmacht voltooid te hebben, begon hij als jonge tweede luitenant bij het Korps Commandotroepen. Dit was het begin van een indrukwekkende militaire loopbaan, die werd afgesloten als generaal. In zijn presentatie herinnerde Leen o.a. aan het z.g. millenniumjaar 2000, waarbij de overgang daar naartoe van 1999 en 2000 het grote risico werd voorzien dat veel elektronische apparatuur en digitale functies ernstig verstoord zouden kunnen worden of zelfs zouden uitvallen. Maarrr.. op het “moment suprême” gebeurde er niets van dat alles! Wat niet wegneemt dat er ook heden ten dage nog grote risico’s zijn bij het door welke oorzaak dan ook uitvallen van de stroomvoorziening en de consequentie daarvan voor onze hedendaagse communicatieapparatuur.

In het vervolg van zijn presentatie hoorden we over zijn missies, zeven in getal, naar Afghanistan, zijn meerjarig verblijf in Tampa (Florida) met een internationale staffunctie. Tot slot kregen we nog een duidelijk uitleg van de veranderende manier van oorlog voeren -anno nu- waarin cybercriminaliteit en het gebruik van drones een steeds grotere rol gaan spelen, alsook over de verschuiving van wereldmachten en de rol van China daarin.

Na een door restaurant Brave hendrik goed verzorgde lunch was er uiteraard weer ruim gelegenheid tot “bijpraten” dat we tot ca. vier uur gretig deden.

Graag tot slot een woord van dank aan het comité voor de perfecte organisatie en hopelijk tot ziens op een volgende reünie.

 

                                                 Daan Viergever

 

Programma reünie Chr. HBS en Heldring College Zetten 11 maart 2023
Locatie: Brave Hendrik, Hoofdstraat 2, Zetten

10:30-11.00 Inloop en ontvangst met koffie/thee

11:00-11.15 Opening door Arnold van Rhijn
11:15-11:45 Presentatie door Louwrens Hacquebord
11:45-12:30 Pauze en gelegenheid tot bijpraten

12:30-13:00 Presentatie door Leen Noordzij

13:00-14:00 Lunch
14:00-16.30 Gelegenheid tot bijpraten en borrelen