Het is de bedoeling dat hier een historisch overzicht komt van de geschiedenis 100 jaar middelbaar onderwijs in Zetten.