Wie weet er nog meer namen van deze klasgenoten?

Kijk op de 2de foto voor de nummering

Klas 5A 1969 - 1970

Wie kan er nog namen toevoegen van leerlingen die op deze foto staan?

mailto:  chr.hbs.zetten@gmail.com

 

  1.    
  2. Gijs Sigmond
  3. Siward ??
  4. C.A. Suiker, directeur van het Heldring College
  5. F.A. Overhand, (klassen)docent Boekhouden en Handelsrekenen
  6. Jan Westerhuis
  7. Coert van Beijma
  8. Jan Sneep
  9. J. Lubbers, onderdirecteur van het Heldring College
  10. Wouter Tielkemeijer