Belevenissen op de 3-jarige HBS te Zetten tussen 1955 en 1957.

Ja, ik probeer mij na 60 jaar in te leven in die mooie tijd in Zetten.

 

 Mijn eerste directeur was de heer Van Dorssen. Deze werd opgevolgd door de heer van Bemmel.

Wanneer ik nu de film bekijk, die opgenomen is in 1971, blijft er van mijn tijd weinig over om te herinneren.

Ik was de enige leerling uit Driel, die via Heteren of soms via de Lingewal, Zetten bezocht. De meeste leerlingen kwamen uit Heteren, Zetten, Andelst en omgeving.

Dat waren o.a. Hans de Hartog, Bart en Henny van de Wal, Henk Diepeveen, Elly Berrevoet, Frans van Drempt, Paul van Schaik, Mientje Aalbers, Dely Tap en nog meerdere meisjes uit het internaat.

Op mijn bromfiets, een Kaptein Mobylette, meer fiets dan brommer, zeker met windkracht 5 of meer, reed ik over de dijk naar Zetten.

Op zijn Kaptein Mobylette, reed ook de heer Scholts, wiskundeleraar, die in Oosterbeek woonde en over het Drielse veer ook richting Zetten ging.

Wij fietsten soms samen tegen de wind en mochten de brommer onder in de kelder plaatsen.

Wij hadden, voor zover ik mij herinner, geen sportdagen, klasseavonden of schoolreisjes. Het was gewoon altijd school.

Onze leraressen en leraren waren Mademoiselle Kikkert voor Frans en Engels. Zij had er goed de wind onder, vergeleken met andere leraren. Mevrouw Steding gaf Duits, bij haar was het meestal een bende, zo ook bij de heer Angelino, die schei- natuurkunde gaf.

Wij stonden meer op de gang, dan dat wij in de klas zaten.

De heer Willems boezemde ontzag in met zijn mooie zware stem. Hij gaf boekhouden en had medelijden met diegenen, waaronder ik, die daar niets van snapten.

Alleen als je naar de kweekschool ging kreeg je een voldoende, anders niet!

Je kwam de school binnen aan de zijkant, via de kelderingang.

Daar werden ook de kolen gestort voor de grote ketel, die voor de verwarming moest zorgen.

De heer Van Peppel, conciërge, opvolger van de heer Crum, deed daar goed zijn best voor. Zij waren met hun echtgenotes de spil van de school wat betreft hulp en zorg.

Uit de kelder de trap op naar de eerste verdieping. En van de trap rechts de lokalen, links de lerarenkamer en de woning van de conciërge. Boven aan de trap stond vaak de heer Van Bemmel.

De heer Huisman gaf gymnastiek. Soms op het veldje naast de school, maar meestal in de gymzaal in het centrum van het dorp.

Het gebouw naast de school was er toen nog niet en kwam later met de 5-jarige HBS in aanbouw. Zo te zien in de film, werd de aanbouw gebruikt als kantine en examenruimte.

Wij hebben daar onze eerste reünie gehad, waar we ook kennis maakten met de heer Suiker, toen directeur, en met de familie Lubbers, aan wie ik zelf fijne herinneringen aan heb.

Voor zover ik nog weet, hebben we in de jaren ‘60 een kleine reünie bij van Bemmel thuis gehad, omdat de 5-jarige HBS in 1958 startte.

De eerste groep, met de heer Lubbers, Jan le Grand en enkele anderen, voelden zich verwant met de 3-jarige, vandaar voor mij de eerste reünie in 1960.

Ik stop met de fijne herinnering aan die tijd en vooral aan de van Bemmel-jaren.

Deze jaren blijven onvergetelijk, zelfs na 60 jaar.

Ik hoop nog enkele oude jaargenoten op de komende reünie in 2018 te ontmoeten en breng als slot een dank uit aan het bestuur. Aart, Hans, Henk en Okko en de anderen die hieraan meewerkten om een geslaagde reünie te bewerkstelligen.

Arthur Boere  © 2018