ZETTENS NIEUWS

Bouwplannen

Als het over bouwplannen in en om Zetten gaat, hebben wij de neiging om met Multatuli te zeggen: “Mijn verhaal wordt eentonig, waarde lezer”, want op de reeds lang aangekondigde bouwlocaties Zetten Zuid en de Ring om Zetten moet de eerste schop nog steeds in de grond gaan. Na veel discussie met omwonenden lag het definitieve plan voor Zetten Zuid recentelijk ter inzage.

Na goedkeuring door de gemeenteraad zou met de bouw begonnen kunnen worden. Wel wordt er gewerkt op het plan ‘Blokland’ op en achter het terrein van de voormalige smederij Rothoff tussen de Hoofdstraat en de vroegere wasserij van de Heldring Stichtingen (het latere zwembad) en ook worden de bouwplannen tussen de voormalige Christine Hermine School en de Vluchtheuvellaan gereactiveerd.

Het Witte Huis

Het Witte Huis beheerst nog altijd in zijn bouwkundige schoonheid de entree van ons dorp. Jl. september/oktober verzorgde Omroep Gelderland op vier zaterdagen een televisiereportage van steeds een half uur over de tegenwoordige functie van het gebouw: Tehuis voor dementerende bejaarden.

De uitbater blijkt ook een dergelijk verzorgingsinstituut te beginnen in het voormalige gemeentehuis in Andelst, dat door de gemeente Overbetuwe inmiddels is verkocht i.v.m. concentratie van alle bestuurlijke activiteiten in Elst.

In Andelst zal plaats zijn voor 24 bejaarden.

Antonn

Het in de voormalige drogisterij van Hofman, hoek Hoofdstraat/Kerkstraat gevestigde restaurant ‘Gastvrij’ kreeg een andere uitbater en veranderde van naam.                 ‘Antonn’ is het geworden. Tevens werd de zaak flink uitgebreid door het aangrenzende pand, ooit ‘Foto- en Verfhandel Hofman’ – later DA-drogist- erbij te trekken. Vooral in de weekenden is het er druk en op mooie zomerse dagen zagen we ruime belangstelling op het terras, of moeten we zeggen ‘op het trottoir’ voor de zaak.

Betuwegaard

De succesvolle bed and breakfast ‘Betuwegaard’ op de hoek Hoofdstraat-Molenstraat, waar men ook zeer smakelijk ijs verkoopt, trekt in de zomer veel (fiets)toeristen en dorpsgenoten om bij mooi weer even een ijsje te eten en te verpozen in de gezellige tuin.

Toen ook koffie en thee geschonken werd, kwam de uitbater in conflict met de gemeente: de vergunning voor ijs was niet toereikend voor ook koffie en thee.

In de winterperiode zoekt men naar een bevredigende oplossing.

Vluchtheuvelkerk

In de loop van afgelopen jaar hoorden we dat de leiding van de Heldring Stichtingen het fraai gerestaureerde gebouw, dat wij allemaal uit onze schooltijd van binnen kennen, na 1 januari 2018 niet langer beschikbaar wilde stellen voor de zondagse kerkdiensten.

De verbazing en het onbegrip waren groot in ons dorp. “Hoe is dat mogelijk?” was de teneur van diverse krantenartikelen.

Inmiddels is er in december jl. een gesprek geweest tussen kerkbestuur en de Stichtingen, in aanwezigheid van een neutrale bemiddelaar en is een voorshands bevredigende oplossing gevonden, waardoor de erediensten doorgang kunnen vinden.

Daan Viergever en Wim van Rookhuyzen  © 2018