AANMELDFORMULIER

Voor de reünie op 10 september 2022  van oud-leerlingen en -leraren van de Christelijke HBS en het Heldring College op de Veldstraat te Zetten.

Uiterste inschrijfdatum is 20 augustus 2022 met dien verstande dat het inschrijfgeld op 24 augustus 2022  op ons rekeningnummer bijgeschreven is.

Om de kosten van de reünie te dekken verzoeken wij u per persoon €30,00 over te maken op het volgende rekeningnummer:
NL13 INGB 0390 0284 44 t.n.v. A.R. van den Berg, onze penningmeester, welke voor deze reünie dit rekeningnummer heeft geopend. Wilt u duidelijk bij de overschrijving vermelden ‘Reünie 2022’.

De betaling kan niet via deze website.

Graag zou het reüniecomité extra activiteiten willen ontplooien tijdens de reünie. Daar zijn kosten aan verbonden welke niet vergoed kunnen worden uit die €30,00. Misschien wil je een extra bedrag boven op het inschrijfgeld doneren, om deze extra activiteiten te helpen realiseren. Elk bedrag is welkom om de reünie tot een succes te maken. Het bedrag van de donatie kan gecombineerd worden met het inschrijfgeld.

Bij extra activiteiten denken wij aan:

  1. het inzetten van een oldtimer bus om een rondrit te maken langs bekende plaatsen in Zetten, Hemmen en omgeving, maar ook voor hen die met het openbaar vervoer komen af te halen bij station Zetten-Andelst en na afloop van de reünie weer hiernaar terug te brengen;
  2. We hebben Louwrens Haquebord en Leen Noordzij al bereid gevonden om twee actuele onderwerpen nader toe te lichten;
  3. Het onderhouden en uitbreiden van de website, waaraan initiële en jaarlijks terugkerende kosten zijn verbonden.

Als velen doneren, zijn deze activiteiten haalbaar.

Hierbij geef ik mij op voor de reünie 2022 van de voormalige Christelijke HBS en het Heldring College Veldstraat te Zetten op zaterdag 10 september 2022. (Per formulier kan zich slechts één persoon zich opgeven.)